16 de juny 2008

L'ACCENT DIACRÍTIC

AMB ACCENT

SENSE ACCENT

Bé, béns: propietats, adverbi.

Bóta, es: recipient.

Déu: divinitat.

Dóna, es: Verb donar.

És: verb ésser.

Féu: verb en passat 3a persona.

Fóra: sinònim de la forma verbal seria.

Mà: part del cos.

Més: quantitatiu.

Mèu: veu del gat.

Mòlt: participi verb moldre.

Món: planeta.

Móra, es: fruit.

Nét: familiar.

Ós, óssa: animal.

Pèl: cabell.

Què: pregunta, relatiu tònic.

Rés: oració.

Sé: verb saber.

Séc: plec.

Sèu: greix.

Sí: afirmació.

Sóc: verb ésser.

Sòl: el terra.

Són: verb ésser.

Té: verb tenir.

Ús: utilitzar.

Véns, vénen: verb venir.

Vós: tractament.

Be, bens: ovella, lletra.

Bota: calçat, verb saltar.

Deu: número,verb deure,font.

Dona, es: gènere femení.

Es: pronom.

Feu: verb present, imperatiu, terra.

Fora: contrari de dins.

Ma: possessiu.

Mes: possessiu, temporal, però.

Meu: possessiu.

Molt: quantitatiu.

Mon: possessiu.

Mora: dona musulmana.

Net: sense brutícia.

Os: part de l’esquelet.

Pel: per+ el (contracció)

Que: conjunció.

Res: cap cosa.

Se: pronom.

Sec: no mullat,verb seure.

Seu: possessiu, verb seure.

Si: condicional, nota musical.

Soc: esclop,soca d’un arbre.

Sol: astre, verb soler, únic, nota.

Son: possessiu, ganes de dormir.

Te: pronom, infusió, nom de la lletra.

Us: pronom.

Vens, venen: verb vendre.

Vos: pronom.