16 de juny 2008

LA DIÈRESI

REPÀS DE DIÈRESI, APÒSTROF I GUIONET.

1.- Posa dièresi o accent on calgui:

Recorda:

qua, qüe, qüi, quo / gua, güe, güi, guo. Si volem que soni la U. Davant la A i la O MAI hi va dièresi en aquests grups.

Pasques, figues, llengues, pingui, bilingue, aiguera, quocient, frequencia, antiguitat, paraiguer, linguistica, consequent, unguent, questio, tasques, quatre, seguent, aqueducte.

2.- Posa dièresi:

Oida, heroina, tenia, Suissa, aillat, peuc, veina,pausa, coissor, geniut, eixerit, cloissa, jesuita, Lluisa, raim, xemeneia, paisos, diurètic, cuinera, diurn, reull.

3.- Posa dièresi als temps verbals que calgui.

Recorda: l’infinitiu, el gerundi, el condicional i el futur no en porten mai.

PRESENT

GERUN.

PARTIC.

CONDIC.

FUTUR

INFINIT.

canto

Cantant

Cantat

Cantaria

Cantaré

cantar

influeixo


creo


traeixes


lloes


substitueix


maleeix


sua


agraeix


dedueix


sedueix


llueix


beneeix


tradueix


obeeix


redueix


4.- Completa el present de subjuntiu:

INFINITIU

1 p. singular.

2 p. singular

3 p. plural

crear

creiï

creïs

creïn

criar
accentuar
menysprear
efectuar
triar
abreviar
enrabiar
ampliar
anunciar
pronunciar
continuar
obsequiar
rumiar
enviar
estalviar
actuar
5.- Digues per què no porten dièresi:

1.- reimpressió, coincidència, antiimperialista, contraindicació.

2.- Arcaisme, ateisme, egoista, europeista.

3.- Trair, conduint, conduiria, beneirà.

6.- Quines d’aquestes paraules porten dièresi. Justifica-ho.

Vei, veinat

Fluid, fluidesa

Canviar canviis

Traduit, traduiria

Heroisme, heroina

Pais, paisos

Amoinar, amoïnava

7.- Apostrofa si cal:

Infermera unitat illa ira història intel·ligència universitat ungla hipòtesi humitat humanitat hipòtesi història ema anormalitat Índia últim elefant interès Ignasi Isabel aire urna invasora italiana ianqui home hiena iogurt interès

Quines no porten apòstrof?...........................................................................

8.- Separa amb l’apòstrof. Torna a escriure bé:

Magafa......................... tenganya................................ lenreda......................

Sen recorda.........................sens oblida.........................dónam.....................

Tornins........................escriulos........................sem posa..............................

Sen oblida.............................sel porta.................. sel omple...........................