16 de juny 2008

G/J, X/IX, TX/IG, EXERCICIS DE REPÀS

1.- Completa la sèrie i escriu les lletres que calguin:

Menjar

Menja

Mengi

Mengés

Ra...ar

Passe...ar

Trepi...ar

Assa...ar

Fre...ir

Jut...ar

Distin...ir2.- Fes el mateix:

Fugir

Fujo

Fuig

fugi

Anar

Desfer

Passejar

Esquitxar

Veure

Fer

Desitjar

3.- Col·loca les paraules a la columna on el so sigui el mateix:

Juny

Metge

Això

Cotxe

Gest

Monja

Mitjana

Fregir

Clenxa

Garatge

Creix

Segueix

Bateig

Diumenge

Veig

Xicot

4.- Busqueu la paraula de la mateixa família:

Grafia TJ/ TG

Grafia J/G

Escabe...

Ro...

Despa...

Lle...

mi...

Cartu...

Empa...

Bo...

Bate...

Ra...

Desi...

5.- Posa J o G segons convingui:

...elós

...iravolt

...irafa

...ener

Plu...es

a...udar

...enoll

Rè...im

En...inyer

Pro...ecte

...oc

Ob...ecció

...aqueta

Ma...estuós

Pa...ès

...inesta

Pro...ecció

...èiem

...eroglífic

Ra...ar

...ersei

...esús

Sub...ecte

Ra...olí

In...ectar

Sub...ectar

Pro...ecte

Tra...ectòria

Tra...ecte

...eure

...erusalem

Ma...estat

Pro...ectista

...aurem

...eiem

...udici

Ro...enc

...itaneta

...uliol

...inebra

...udes

a...udar

Pu...es

Ro...a

Ro...es

...irona

...esamí

...eremies

...ec

...aqueta

6.- Escriu totes les paraules que són excepcions de la regla i que apareguin a l’exercici 5.