15 de juny 2008

EL NOUCENTISME

EL NOUCENTISME

1.- Què succeeix a Catalunya entre 1907 i 1923?

2.- Qui és Enric Prat de la Riba i què és la Mancomunitat de Catalunya?

3.- Què succeeix des de 1914 fins el 1918?

4.- Quines foren les conseqüències de la guerra?

5.- Què succeeix des de l’any 1931 fins el 1936?

6.- Definició de Noucentisme. Quan comença? Qui fou l’ideòleg?

7.- Quina tasca va fer Pompeu Fabra?

8.- Quin és el programa teòric del Noucentisme?

9.- Qui és Eugeni d’Ors i per què és important? Què és el Glosari?

10.- Josep Carner. Estil de la seva poesia. Resum de “Els fruits saborosos”.

11.- Resumeix el text de J. Murgades:

Què és una glosa? Podríem definir-la en principi com un assaig breu, d'extensió gairebé mai no superior a una pàgina, on amb un estil llampant que cerca la persuasió, i a partir de símils i d'avinenteses vàries que depara l'actualitat nacional i estrangera, s'emeten judicis valoratius o s'invita a la reflexió sobre tot de temes i de circumstàncies d'ordre divers, concernents tant a individualitats destacables per una o altra raó, com sobretot a qüestions rellevants en un o altre sentit de la vida col·lectiva.

12.-Llegeix i assenyala les diferències que puguis amb el Modernisme:

Concretant en l'aspecte de la literatura de l'època cal destacar:

1. Acostament al classicisme i com a conseqüència rebuig del romanticisme, identificat amb els autors modernistes, i del naturalisme.

2. Rebuig de l'espontaneïtat i valoració de l'artificiositat

3. Predomini de la poesia sobre la novel·la. Sobretot en els primers anys, la producció novel·lística -no la prosa en general- és molt minsa i en cap cas comparable a la modernista.

4. Valoració del domini d'una llengua literària precisa i rica.

13.- Comenta:

Tan fragmentàriament, tan confusament com se vulgui, cal reconèixer que els noucentistes han formulat en la idealitat catalana dos mots nous: Imperialisme-Arbitrarisme. -Aquestes dues paraules se tanquen en una sola paraula: Civilitat. -L'obra del noucentisme a Catalunya és -acàs millor dit: serà- l'obra civilista. Glosari, 28-6-1906

:

14.-Llegeix:

LA POMA ESCOLLIDA

Alidé s'ha fet vella i Lamon és vellet,
i, més menuts i blancs, s'estan sempre a la vora.
Ara que són al llit, els besa el solellet.
Plora Alidé; Lamon vol consolar-la i plora.

-Oh petita Alidé, com és que plores tant? 5
-Oh Lamon, perquè em sé tan vella i tan corbada
i sempre sec, i envejo les nores treballant,
i quan els néts em vénen em troben tan gelada.

I no et sabria péixer com en el temps florit
ni fondre't l'enyorança dels dies que s'escolen, 10
i tu vols que t'abrigui i els braços em tremolen
i em parles d'unes coses on m'ha caigut oblit.

Lamon fa un gran sospir i li diu:
-Oh ma vida, mos peus són balbs
i sento que se me'n va la llum, 15
i et tinc a vora meu com la poma escollida
que es torna groga i vella i encara fa perfurn.

A1 nostre volt ningú no és dolç amb la vellesa:
el fred ens fa temença, la negra nit horror,
criden els fills, les nores ens parlen amb 'aspresa. 20
Què hi fa d'anar caient, si ens ne duem l'amor?

a.- Fes un resum per estrofes.

b.- A quina etapa de la vida creus que correspon el poema?

c.- Tema.

d.- Estrofes i versificació.

e.- característiques Noucentistes del poema.

15.- Resum de les idees clau del NOUCENTISME