31 de des. 2008

BACH PRELUDI DE LA SUITE NÚMERO 1

Extret de la pel·lícula de Pere Portabella: El silenci abans de Bach.

Johann Sebastian Bach 1685–1750) fou un organista i compositor alemany de música barroca, membre de la família de músics més extraordinària de la història amb uns 120 músics.

La seva fecunda obra es considera com el cim de la música barroca i un de les màximes expressions de la música universal, no tan sols per la seva profunditat intel·lectual, la seva perfecció tècnica i la seva bellesa artística, sinó també per la síntesi dels diversos estils de la seva època, del passat i per la seva incomparable extensió. Bach és la font d'inspiració per als posteriors compositors, des de Mozart i Beethoven, passant per Brahms i Schönberg fins els nostres temps.

Les seves obres estan entre les més sobresortints de la música clàssica