17 de juny 2008

VOCALS A/E, VOCALS O/U

CATALÀ 2n D’ESO

1.- Norma:

Dona, arbre, nena, poble, cigonya, platja, metge, cama, planta, llibre, temple, porta, pedra, roure, riera, concepte,porta, cirera, home, dubte, amiga.

Els masculins acaben en.....

Els femenins acaben en....

2.- Classifica les excepcions:

Flaire, diploma, homicida, monarca, base, piràmide, classe, tema, espècie, imatge, fase, llebre, sistema, febre, prisma, torre, superfície, poema, frase, ciclista, mare, Carme, cometa, sèrie, poeta, jerarca, dentista, Clotilde, enigma.

Són masculins:

Són femenins:

3.- Plurals:

dia

dubte

fantasma

cinema

espectacle

terra

escala

diploma

planeta

pediatra

tarda

telegrama

dentista

casa

llebre

teatre

4.- Masculins i femenins:

MASCULÍ

FEMENÍ

MASCULÍ

FEMENÍ

xerraire

Belga

Terrible

Alegre

Lliure

Aspre

Jove

salvatge

Ximple

Còmode

Feble

Apte

agrícola

Ample

noble

pobre

5.- Segueix la sèrie:

ric

Groc

Simpàtic

Descalç

Cec

Lleig

Boig

Dolç

Antic

Grec

Llarg

Blanc

Magnètic

químic

6.- Fes plurals:

pastanaga

pastanagues

Barreja

Escorça

Boca

Càrrega

Pluja

Barraca

Paraigua

Closca

Branca

Mantega

Plaça

Fàbrica

Pasqua

Comarca

Lliga

Tortuga

Vaca

Butxaca

Amiga

Espiga

Barca

Confiança

Monarca

Adreça

Màniga

revenja

balança

7.- Segueix la sèrie:

avui demà ahir

Néixer

Fer

Jeure

Treure

Raspallar

Tastar


VOCALS O/ U

1.- Segueix la sèrie:

Bosc

Cas

Braç

Nas

Peix

Gos

Despatx

Os

Casc

Tros

Reflex

Arròs

Gust

Rus

Text

Anís

Avís

Desig

Repòs

Safareig

Gimnàs

Boig

Mes

Raig

Pis

Bateig

Nus

Mig

Concurs

Esquitx

Esforç

Gerro

Mosso

Disc

Quiosc

Esforç

Gest

Morro

Reflex

Contrast

Boix

Greix

2.- Segueix la sèrie.

Peixos

Peix

Cacaus

Gustos

Liceus

Textos

Europeus

Tipus

Burros

Globus

Amos

Cactus

Ferros

Sinus

Musclos

Correus

dolços

3.- Segueix la sèrie:

Avui Demà Ahir

COSIR

TOSSIR

SORTIR

ESCOPIR

RECOLLIR

4.- Fes el present de subjuntiu dels verbs:

COLLIR

SORTIR

COSIR

VOLER

PODER