15 de juny 2008

PRÀCTICA II, SINTAXI

SINTAXI 4t ESO

ORACIONS

S’ha acostumat a la bona vida

Vam parlar del partit del Barça

Penseu en els problemes de matemàtiques

Confiava en els seus amics

Sempre hi pensa

Ell treballa en aquest taller

Tornaré aquesta tarda

Caminava lentament

Viu amb els seus pares

Va pujar amb la bici nova

Estudieu molt poc

Potser plourà avui

Quan arribis, telefona

Viatja sempre en tren

Cada dissabte escolto la ràdio

La Mireia aspira a metge

Arribaran la setmana vinent

En vindrà

Hi anirà

El Joan accedirà a la teva petició

M’amoïno per poca cosa