15 de juny 2008

PALÍNDROMS

PALINDROMS: Es poden llegir tant si comences per una banda com si comences per l'altra. No et sembla màgic?

A la galera faré la gala.

A Cornellà, Tània i Aina tallen roca.

A Gavà la gent nega la vaga.

A sor Adela, Pepe le da rosa.

Abusón, acà no suba.

Arena mala me da de mala manera.

Así Mario oirá misa.

Edipo: la mamá lo pide.

Isaac no ronca así.

Lavan esa base naval.

Lúcid, irònic, i no ridicul.

Oir a Darío.

Se li veu que vil és.

Serà fina? Ja ni fa res!

Stop! Ara pots.

Té llet al clatellet.

Tip, el pastor ara fara rots a ple pit.

Tira'm anís a la sina, marit.

Tramaran anar a Mart.