15 de juny 2008

MIQUEL LLOR, NOVEL·LA PSICOLÒGICA

LAURA A LA CIUTAT DELS SANTS

“Creuen que no pot ser, ni sols prosseguir el diàleg, però se'n van de costat, per un camí de carro que s'enfonsa entre dos marges florits. A banda i banda, els acompanyen les roderes blaves de pluja. En Pere va collint roses de les bardisses; la Laura se'n fa un pomell; passen vora un pendís suau, herbós. La Laura s'asseu al declivi per respirar la blavor d'aquell aire tranquil; moment únic, de claror unida, que precedeix el capvespre.

En Pere, unes passes més avall, es tomba, veu els plecs del vestit de la Laura sobre el fons verd, la finor dels rostres i de les mans, assuavits per l'oreig que li recull els cabells sobre l'orella. És la revelació de la dona, l'incentiu que desvetlla el desig, la dona sola amb ell, enamorada, assequible. S'hi acosta lentament, inexorablement. La mà de la Laura li assenyala un fum del sopar d'una masia; ell pren la mà, puja el braç, s'atura a l'espatlla.”

Miquel Llor, Laura a la ciutat del sants

Activitats:

1.- Quina relació hi ha entre paisatge i personatges Es podries parlar del paisatge com a estat d'ànim? En cas afirmatiu justifica la resposta.

2.- Tema del text.

3.- Parts i resum de l’argument.

4.- Figures literàries.

5.- Coneixem la psicologia dels personatges o l’estat d’ànim a partir del text?

Es diu, que Laura és un personatge tantàl·lic.

6.- Com podries justificar aquesta afirmació i com la podries relacionar amb la novel·la?

7.- Podries trobar exemples de personatges tantàl·lics? Busca informació sobre Tàntal.

8.- Fes un comentari de text