15 de juny 2008

LES AVANTGUARDES A CATALUNYA

LES AVANTGUARDES

1.- Definició d’avantguardisme. Quins moviments artístics aglutina?

2.- Objectius de les Avantguardes.

3.- Especifica les característiques de cadascuna.

4.- Importància de Sigmund Freud. Qui és?

5.- Trets de la poesia d’Avantguarda.

6.- Joan Salvat Papasseit i EL POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS. Vida i obra.

7.- Busca informació del Poema de la rosa als llavis.

8.- Josep Vicent Foix. Vida i obra.

9.- Fes un esquema :

A Catalunya resulta difícil fer una història clara i coherent de la literatura avantguardista degut a les contradiccions i alts i baixos que presenta el moviment, entre altres per les següents raons:

a) Quan s'iniciaren els moviments d'Avantguarda al país dominava l'estètica noucentista fortament arrelada a les capes socials burgeses i amb suport institucional, la qual cosa dificultava la possibilitat d'implantació dels nous models literaris.


b) Llevat d'escasses excepcions, els escriptors defensors de les pràctiques avantguardistes no tenien excessives contradiccions respecte l'ordre burgès de la literatura oficial i com a conseqüència no eren una alternativa real a la cultura dominant.


c) A diferència d'altres països, els grups avantguardistes catalans estaven poc cohesionats i formats per intel·lectuals amb importants divergències ideològiques o sobre la pràctica literària que duien a terme. Sovint s'organitzaven a l'entorn de revistes. De fet les iniciatives més interessants sorgiren d'un sol individu o bé de grups reduïdíssims.


d) Molts dels escriptors que començaren experimentant amb les noves tendències evolucionaren posteriorment cap a actituds més acostades a les de la literatura tradicional. Per a d'altres l'Avantguardisme no fou més que una moda passatgera que no tingué continuïtat o que alternaven amb escrits propis de literària.

10.- Llegeix i fes-ne un resum:

El plaer és l'aspiració la més legítima de l'home. En la vida humana el principi de la realitat s'eleva contra el principi del plaer. Una defensa rabiosa s'imposa a la intel·ligència, defensa de tot el que a través l'abominable mecanisme de la vida pràctica, de tot el que a través dels innobles sentiments humanitaris, a través de les belles frases: amor al treball, etc., etc. que nosaltres emmerdem, puguin aconduir a la masturbació, a l'exhibicionisme, al crim, a l'amor.
El principi de la realitat contra el principi del plaer; la posició veritable del veritable desesper intel·lectual és precisament la defensa de tot el que pel camí del plaer i a través les presons mentals de tota mena, pugui ruinar la realitat, aquesta realitat cada vegada més sotmesa a la realitat violenta del nostre esperit.
La revolució surrealista és abans que tot una revolució d'ordre moral, aquesta revolució és un fet viu, l'únic que té un contingut espiritual en el pensament occidental modern La Revolutión Surrealiste ha defensat - L'escriptura automàtica - El text Surrealista - Les imatges de pre-somni - Els somnis - L'alienació mental -L'histèria - La intervenció de l'atzar - Les enquestes sexuals - La injúria - Les agressions anti-religioses - El comunisme - El somni hipnòtic - Els objectes salvatges - la targeta postal. La revolució surrealista ha defensat els noms del compte de Lautrémont, Trotsky, Freud, marquès de Sade, Heràclit, Uccello, etc. Un grup surrealista ha provocat tumultes sagnants a la "brasserie des Lilas", al cabaret Maldoror, en els teatres i en ple carrer. El grup surrealista ha publicat diversos manifests insultant Anatole France, Paul Claudel, le maréchal Foch, Paul Valéry, le cardinal Dubois, Serge de Diaghileff i d'altres.
M'adreço a la nova generació de Catalunya a fi d'anunciar que una crisi moral de l'ordre el més greu ha estat provocada, que els que persisteixin en l'amoralitat de les idees decents i enraonades tinguin la cara coberta de la meva escupinya. Salvador Dalí: "Posició moral del surrealisme". "Hèlix", 10, 1930.

11.- Llegeix i fes un esquema de les idees principals. Et sembla positiu per la societat?

MANIFEST DEL FUTURISME. Filippo Tommaso Marinetti

1. Volem cantar l'amor al perill, el costum a l'energia i a la temeritat.

2. El valor, l'audàcia, la rebel·lia, seran elements essencials de la nostra poesia.

3. La literatura ha exaltat fins avui la immobilitat del pensament, l’èxtasi i la son. Nosaltres volem exaltar el moviment agressiu, l'insomni febril, la cursa, el salt mortal, la bufetada i el puny.

4. Nosaltres afirmem que la magnificència del món s'ha enriquit amb una bellesa nova: la bellesa de la velocitat. Un cotxe de carreres amb el seu capó adornat amb grans tubs semblants a serpents d'alè explosiu... un cotxe brogent, que sembla que corre sobre la metralla, és més bell que la Victòria de Samotràcia.

5. Nosaltres volem alabar l'home que s'agafa al volant, l'asta ideal del qual travessa la Terra, llançada a córrer, fins i tot pel circuit de la seva òrbita

6. Cal que el poeta es prodigui, amb ardor, pompa i liberalitat, per tal d’augmentar l'entusiàstic fervor dels elements primordials.

7. No hi ha bellesa sinó en la lluita. Cap obra que no tingui un caràcter agressiu no pot ser una obra mestra. La poesia ha de ser concebuda com un assalt violent contra les forces ignotes, per reduir-les a postrar-se davant l'home.

8. Nosaltres estem sobre el promontori extrem dels segles...! Per què hem de mirar enrere, si volem traspassar les misterioses portes de l'Impossible? El Temps i l'Espai moriren ahir. Nosaltres ja vivim en l'absolut , perquè ja hem creat l'eterna velocitat omnipresent.

9. Nosaltres volem glorificar la guerra -única higiene del món-, el militarisme, el patriotisme, el gest destructor dels llibertaris , els bells ideals pels quals hom mor, i el menyspreu per la dona.

10. Nosaltres volem destruir els museus, les biblioteques, les acadèmies de tota mena, i combatre el moralisme, contra el feminisme i contra qualsevol vilesa oportunística o utilitària.

"Le Figaro", 20 de febrer de 1909

12.- Llegeix i extreu la idea principal. Quina tècnica creus que s’utilitza?

Els cubistes volen cobrir DADA de neu: us semblarà increïble però és així, volen buidar de neu la seva pipa per tapar DADA. N'estàs segur?Del tot, els fets han estat revelats per boques grotesques. Creuen que DADA pot impedir que practiquin el seu odiós comerç: Vendre l'art molt car. L'art és més car que la llonganissa, més car que les dones, més car que qualsevol altra cosa. DADA no vol res, res, res, fa alguna cosa perquè el públic digui: "No comprenem res, res, res.""Els Dadaistes no són res, res, res, i de segur que no arribaran a res, res, res."Que no sap res, res, res, res."391", París, núm. 12, març de 1920

13.- Quines idees destacaries del text?

PRIMER MANIFEST DEL SURREALISME. André Breton

No queda altra cosa que la follia, "la follia que solem recloure" tal com s'ha dit. Tots sabem que els folls són internats a causa d'un reduïts d'actes jurídicament reprovables, i que, en absència d'aquests actes la seva llibertat (la part visible de la seva llibertat) no seria posada en dubte. Estic disposat del tot a reconèixer que els foll són, d'alguna manera, víctimes de la seva imaginació.(...)
Freud ha projectat la seva tasca crítica sobre els somnis, ja que, efectivament, és inadmissible que aquesta part tan important de l'activitat psíquica hagi tingut de moment tan poca atenció.(...)

L'esperit de l'home que somia queda plenament satisfet amb allò que somia. La incògnita angoixant de la possibilitat deixa de formular-se. Vola més de pressa, estima tant com vulguis. I si mors, ¿és que no tens la certesa de despertar entre els morts? Deixa't portar, els esdeveniments no toleren que els ajornis. No tens nom. Tot es d'una facilitat preciosa.(...)

Crec en la futura harmonització d'aquests estats, aparentment tan contradictoris, que són el somni i la realitat, en una mena de realitat. absoluta, en una sobrerealitat o surrealitat, si és que se la pot anomenar així. Aquesta és la conquesta que pretenc, en la certesa de no aconseguir-la mai, però massa oblidadís de la perspectiva de la mort per privar-me d'avançar una mica als gaudis d'aquesta possessió.[...] André Breton 1924.