7 de maig 2013

LLIÇÓ MAGISTRALS'estan despertant moltes consciències.
El futur ha de ser més transparent i democràtic.