1 d’abr. 2013

OLEG DOUImatge inquietant...

Mirada neutra.
Sense expressió.
Sentiment buit.
Fredor.
Humanoide quasi mecanitzat.

Malgrat aquesta actitud del nen, desperta una sensació en l'espectador de tendresa.

(Fotografia i retoc amb photoshop)

2 comentaris:

blau ha dit...

Pefecte o imperfecte? Qui és perfecte i qui no ho és?Segons el diccionari la definició és:
Que té totes les qualitats requerides, que no li manca res.
Però es clar de quines qualitats parlem? Bellesa? Experiència? Saviduria? Intel·ligència?
Només se que no se res,només que no sóc perfecte, i tu, ho ets?

blau/-ava... ha dit...

Perfecte o imperfecte?
És perfecte, o imperfecte aquest humanoide quasi mecanitzat? Per+o en realitat què vol dir perfecte? Que compleix totes les qualitats requerides.
Però de quines qualitats estem parlant? Jo només sé que no sé res, només que sóc imperfecte i tu, ho ets?