1 d’oct. 2010

Basquiat- Heroin- Velvet Underground
L'obra de Basquiat és la veu crítica d'un artista rebel, incomprès i solitari que no va saber encabir el tedi que l'empresonava dins del món que li va tocar viure. Original i sincer va expressar el seu desencantament, les seves protestes, els seus desacords amb les estructures socials, polítiques i econòmiques d'un sistema que els era absolutament advers. Això n'és una petita mostra.

http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat/street-to-studio/spanish/home.php