24 de febr. 2009

LA PLAÇA DEL DIAMANT

TREBALL D’ANÀLISI D’UNA NOVEL•LA

1.- Portada: Títol, autor de la novel•la, autor del treball, curs i classe, professor que el dirigeix. Confecciona una portada adulta, sense dibuixets ni colorets infantils.

2.- Índex amb la relació de pàgines.

3.- Treball.

4.- Bibliografia.

PARTS DEL TREBALL: (copia les preguntes al treball)

I. FITXA
1. Autor: (extensió:1 pàgina)
a) Exposa la seva biografia.
b) Obra de l’autor.
c) Època a la qual pertany.
2. Títol:
a) Significació del títol: quin significat pot tenir? Té relació amb el contingut de la novel•la? Digues la teva opinió.
3. Assumpte:
a) Fes un resum detallat de l’argument.
4. Tema central:
a) Quina idea vol comunicar l’autor a través de l’assumpte?
b) Hi ha alguna altra idea secundària? Quina o quines?
5. Classificació:
a) De quina classe de novel•la es tracta: poètica, fantàstica, de misteri, realista, ciència-ficció, etcètera? Per què ho has deduït?
6. Personatges: De cada personatge fes-ne una anàlisi extensa. Mínim 1 pàgina entre tots.
a) Principals i rodons.
b) Secundaris i plans.
c) Es tracta de personatges reals o versemblants?
7. Ambient: Mínim 1 pàgina.
a) Escenari de l’acció. Especifica tots els escenaris on passa la novel•la i com és l’espai.
b) Època i quant de temps dura més o menys.
c) Atmosfera: com és ... de misteri? d’angoixa? de pau? d’amor? d’intriga?
d) Acció: complicada, lenta, senzilla detallada?
II. ESTRUCTURA INTERNA
Fes un resum de l’argument en les parts que se’t donen a continuació: Mínim 1 pàgina
1. Introducció o plantejament.
2. Desenvolupament o nus
3. Desenllaç


III. TÈCNICA
1. Punt de vista:
a) El narrador ho explica en primera o en tercera persona? Posa exemples.
b) És narrat per un narrador testimoni, protagonista, omniscient? Posa exemples.
2. Centre d’interès:
a) Quin és o quina cosa el constitueix? Què és el que ens crida l’atenció i ens manté atents?
3. Temps:
a) És cronològic, hi ha retrospecció, anticipació, ordre lògic, simultaneïtat? b) En quin temps s’explica la història. En passat o en present?
4. Suspens:
a) Es retarda l’acció per tal de crear interès? Quan?
5. To:
a) Actitud de l’autor: quina creus que és la intenció que té. Què vol transmetre?

IV. MODES D’EXPRESSIÓ I ESTIL

1. Modes:
a) Fa servir diàlegs l’autor? Descripcions? Només narració? Els combina? Com i amb quin objectiu? Posa’n exemples copiant mostres dels diferents modes.
2. Estil:
a) Les figures estilístiques o literàries. Busca 10 figures literàries. Copia els exemples.

3. Vocabulari:
a) Fes un llistat de paraules que desconeixies. Apunta el número de pàgina i paràgraf. Escriu-les amb la seva definició. Hauràs de buscar el significat al diccionari. ( mínim 15)
V. CONCLUSIONS
1. Valoració personal.
a) Explica quina opinió tens de la novel•la.
b) Té la novel•la al teu parer algun defecte? Raona-ho sospesant si l’autor aconsegueix de plasmar la idea que es proposa com a objectiu. Com es podrien millorar els punts de la història que menys t’han agradat?
c) La recomanaries? Per què?
d) Nota que es mereix.

Indicacions especials:

1.- Si es fa amb ordinador s’ha de fer amb lletra Arial 10.
2.- Ha d’estar correctament escrit sense faltes d’ortografia. Pots suspendre el trimestre per ortografia.
3.- Cada apartat important s’ha de situar en una pàgina diferent. Cal copiar les preguntes abans de respondre cada qüestió que se’t formula.
4.- Recorda que la data d’entrega és només la indicada i que no se t’acceptarà el treball fora del dia indicat. El treball s’ha de començar setmanes abans, no la nit anterior.
5.- La nota del treball serà força significativa per decidir la nota de final de curs.
6.- Passa-t’ho fent el treball, és molt important! Sort en la investigació !!!!!