15 de juny 2008

SINTAXI, PRONOMS FEBLES

Substitueix per pronoms els complements subratllats.

- Escriviu la carta al vostre amic

- Escriviu la carta al vostre amic

- Escriviu la carta al vostre amic

- Escriuràs les cartes al vostre amic

- Canteu les cançons a les més petites

- Canteu les cançons a les més petites

- Canteu les cançons a les més petites

- Cantaràs les cançons a les més petites

- Busqueu els resultats

- Canteu la cançó al Marc

- Canteu la cançó al Marc

- Canteu la cançó al Marc

- Cantaràs la cançó a la Marta

- Portareu els jocs als companys

- Escriuràs els poemes a la teva estimada

- Portareu els jocs als companys

- Portareu el joc als companys

- Portareu els jocs als companys

- Portaràs les entrades a les professores

- Portareu les entrades a les professores

- Portareu les entrades a les professores

- Explicaràs el problema al director

- Expliqueu el problema al director

- Expliqueu el problema al director

- Expliqueu els problemes als professors

- Explicaràs els problemes als professors

- Expliqueu els problemes als professors

- Repartiràs les begudes als amics

- Repartiu les begudes als amics

- Repartiu les begudes als amics

- Deixaràs la guitarra a les cantants

- Pagaràs el deute al conductor

- Escriviu cartes al vostre amic

- Escriviu una carta a la Laura

- Escriviu això al vostre amic

- Escriuràs cartes al vostre amic

- Canteu moltes cançons a les més petites

- Canteu quatre cançons a les més petites

- Canteu un parell de cançons a les més petites

- Cantaràs això a les més petites

- Busqueu alguns resultats

- Canteu la cançó al Marc

- Canteu cançons al Marc

- Canteu aquesta cançó al Marc

- Cantaràs tres cançons a la Marta

- Portareu jocs als companys

- Escriuràs poemes a la teva estimada

- Portareu aquells jocs als companys

- Portareu un joc als companys

- Portareu allò als companys

- Portaràs força es entrades a les professores

- Portareu algunes entrades a les professores

- Portareu entrades a les professores

- Explicaràs problemes al director

- Expliqueu un problema al director

- Expliqueu molts problemes al director

- Expliqueu problemes als professors

- Explicaràs problemes als professors

- Expliqueu problemes als professors

- Repartiràs begudes als amics

- Repartiu massa begudes als amics

- Repartiu massa begudes als amics

- Deixaràs aquella guitarra a les cantants

- Oferiràs diners al teu amic